Isoleringsmaterial

Värme- och/eller ljudisolerande i olika tillämpningar.

Isoleringsmaterial används för att isolera värme och/eller ljud i olika tillämpningar. Det finns olika typer av isoleringsmaterial, bland annat värmeisolering och ljudisolering. När det gäller värmeisolering erbjuder vi till exempel självhäftande EPDM Cellular och självhäftande värmeskydd, medan vi när det gäller ljudisolering har olika storlekar och tjocklekar tillgängliga. Värmeisolering används ofta för att förhindra eller minska värmeförluster, medan ljudisolering främst används för att dämpa eller blockera buller. Båda typerna av isolering finns i olika material och specifikationer för att tillgodose de specifika behoven för varje tillämpning.

Endast online, så mycket konkurrenskraftiga priser